eAdm er vårt nyeste produkt og er en skybasert IDM løsning beregnet for små og mellomstore kommuner og bedrifter som ønsker en rask og kostnadseffektiv implementering for alle sine ansatte. Den kan ta i mot data fra alle de store lønns- og personalsystemer, og kan via svært fleksible selvbetjente konfigurasjonsmoduler generere konto til kundens lokale active directory domenet.

Nøkkelfunksjonalitet:

 • Opprette og vedlikeholde brukere i AD
 • Opprette og vedlikeholde OU struktur i AD
 • Opprette og vedlikeholde grupper og medlemsskap i AD
 • Opprette og vedlikeholde hjemmeområder
 • Opprette og vedlikeholde exchange mailbokser
 • Melde om nye konto til avdelingsleder på e-post
 • Velkomstmelding til nye ansatte på SMS
 • Melde om deaktivering av konto til avdelingsleder på e-post
 • Selvbetjeningweb for resetting av glemt passord via SMS
 • Søke avdelingsleder om programmer via gruppemedlemsskap
 • Avdelingsleders godkjenning av programtilgangssøknader
 • LDAP integrasjon mot andre skytjenester
 •  
  Identum AS | NO 994479865 | Skanselien 37 | 5034 BERGEN | | | Copyright Identum AS, 2017